PLRU
Menu
PLRU

Przepraszamy
Strona w przebudowie
Zapraszamy wkrótce

Masz pytanie?
Napisz do nas!

Dane adresowe

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Sekretariat

tel.: +48 (71) 794 29 23
fax: +48 (71) 794 28 79
e-mail: kosmet@kosmet.com.pl

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002277,
REGON 930850566, NIP 917-11-54-737,
kapitał zakładowy 6 243 100,00 PLN.

logo dekra logo pure beauty logo responsible care logo gazele biznesu logo jakość-odpowiedzialność-synergia